Scroll Top

Kinderfysiotherapie

Wat doen wij?

Wij zijn gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van bewegings- en motorische ontwikkelingsproblemen bij kinderen van 0 tot 18 jaar.

Kinderen zijn continu in ontwikkeling, dit verloopt niet altijd vloeiend. Tijdens hun ontwikkeling kunnen ze moeite hebben met het goed ontwikkelen van bepaalde motorische vaardigheden, dagelijkse- of sportactiviteiten of ervaren ze bijv. groei gerelateerde (pijn)klachten. Het is van belang om vroegtijdig te beginnen met behandelen en begeleiden zodat een kind zich zo optimaal mogelijk (verder) kan ontwikkelen, zonder teveel problemen of belemmeringen.

De behandeling is spelenderwijs en sluit aan op het niveau en belevingswereld van het kind. Wij geven ook voorlichting en advies aan ouders, verzorgers en leerkrachten. Wij vinden het belangrijk om hun ook mee te nemen in de behandeling en te coachen. Zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling.

Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk (DTF), u heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist om een afspraak te maken.

 

Tineke Zuiderbaan: 06 – 518 543 45
tineke.zuiderbaan@fysiotherapiedemarren.nl
Woensdag en donderdag.

Renske Schmees: 06 – 195 293 04
renske.schmees@fysiotherapiedemarren.nl 
Maandag, dinsdag en donderdag.

Marije Wiegersma: 06 – 575 638 79
marije.wiegersma@fysiotherapiedemarren.nl
Dinsdag, donderdag en vrijdag.

Kinderfysiotherapie wordt 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering. 

Ons Kinderfysioteam!

Tineke fysiotherapie de Marren
Tineke Zuiderbaan
Kinderfysiotherapeut
Renske fysiotherapie de Marren
Renske Schmees
Kinderfysiotherapeut

Inloopspreekuren

Tineke Zuiderbaan en
Ester Wybenga (Podotherapie Wender)

Woensdag van 16.00-17.00

Graag van te voren even bellen.

 • Stand voeten, benen of knieën.
 • Pijnklachten voeten, benen of knieën.
 • Lopen of rennen.
 • Struikelen
 • Vermoeidheid

Vragen hierover? Of klachten? Bel gerust!

Renske Schmees

Donderdagmiddag

Aanmelding via jeugdarts of verpleegkundige. 

 • Voorkeurshouding
 • Afgeplat hoofdje
 • Overstrekken
 • Moeite met omrollen, kruipen, gaan staan of leren lopen
 • Billenschuiven, tenenlopen
 • Afwijkend looppatroon

Vragen hierover? Bel gerust!

Waar behandelen

Behandelingen op de praktijk vinden plaats op de locaties:

 • It Hoekstee 5 – Balk
 • Súd 68-70 – Workum

De behandelingen van kinderen in de leeftijd 0 – 2 jaar vindt meestal aan huis plaats.

Zo ook de behandelingen van kinderen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB).

In overleg of op advies van uw huisarts of specialist komen wij ook bij andere indicaties aan huis.

Voor behandeling aan huis is altijd een verwijzing nodig.

Wij werken samen met onderstaande scholen:

 •  C.B.S. de Bolster – Balk
 • O.B.S. it Hazzeleger – Balk
 • St. Ludgerusschool – Balk
 • C.B.S. de Klinkert – Sloten
 • K.B.S. de Ferbining – Nijemirdum
 • C.B.S. de Wâlikker – Oudemirdum
 • B.S. de Meiboom – Warns
 • C.B.S. it Finster – Workum
 • O.B.S. de Pipegaal – Workum
 • St. Ludgerusschool – Workum
 • O.B.S. de Kogge – IJlst

Therapieën

Onder de grove motoriek vallen de bewegingen die kinderen met de grote delen (romp, armen en benen) van het lichaam maken. Deze ontwikkeling begint al in de babyfase, zoals het leren omrollen, kruipen, gaan staan en bijv. leren zitten. Daarna leren kinderen lopen, rennen, hinkelen, springen, traplopen, fietsen, gooien en vangen, etc. Het kind leert onder andere ook om bewegingen elkaar op te laten volgen of tegelijkertijd te maken.

Kinderen hebben een goed fundament aan bewegingen nodig in hun dagelijks leven. Hierbij is een goede ontwikkeling van de grove motoriek belangrijk. Ze krijgen er sterke spieren, een goede coördinatie en balans van.  De basis van de grove motoriek heb je weer nodig voor de ontwikkeling van complexere vaardigheden, het verbeteren van je skills en voor een goede fijn motorische ontwikkeling.

Middels oefeningen en adviezen kunnen wij ondersteuning bieden om het kind zo goed mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen. Hierdoor kunnen mogelijke problemen in de verdere ontwikkeling voorkomen worden.

Indicaties voor behandeling:

 • Moeite met omrollen, kruipen, gaan staan of zitten
 • Billenschuiven
 • Moeite met lopen en/of rennen
 • Regelmatig vallen/struikelen
 • Moeite met gymles (rennen, springen, mikken-vangen, etc.)
 • Houterig bewegen
 • Onhandig bewegen
 • Moeite met stil zitten
 • Te weinig spierkracht
 • Teveel kracht gebruiken
 • Onzeker in bewegen of angstig tijdens/voor bewegen
 • Geen plezier in bewegen
 • Snel vermoeid zijn
 • Moeite met klimmen en/of klauteren
 • Moeite met (leren) fietsen
 • Niet zelfstandig aan- en uitkleden
 • Moeite met zelfstandig traplopen
 • Tenenlopen

Onder de fijne motoriek vallen de kleinere en fijnere bewegingen die gemaakt worden met de armen, handen en vingers. Deze bewegingen worden meestal later aangeleerd dan de grove motoriek.

Voor de ontwikkeling van de fijne motoriek heeft het kind meer concentratie nodig. Deze ontwikkeling begint al in de babyfase, bijv. iets kleins oppakken. Daarna leren kinderen onder andere een potlood vasthouden, kleine dingen oppakken en vasthouden, veters strikken, knoop losmaken/dichtdoen, knippen, kleuren, etc. Een goede fijne motoriek heeft ook invloed op spelling, leren lezen en rekenen. Het is ook een belangrijke basis voor een goede schrijfmotoriek (zie hieronder kopje schrijfmotoriek).

Middels oefeningen en adviezen kunnen wij ondersteuning bieden om het kind zo goed mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen. Hierdoor kunnen mogelijke problemen in de verdere ontwikkeling voorkomen worden.

Indicaties voor behandeling:

 • Moeite met kleuren (binnen de lijntjes) en tekenen
 • Moeite met schrijven (slordig, onleesbaar, te snel/langzaam)
 • Vermoeide/zere hand tijdens kleuren, tekenen of schrijven
 • Moeite met knutselen
 • Moeite met knippen
 • Moeite om met klein materiaal te spelen
 • Veters strikken
 • Aan- en uitkleden (knoop of rits bijv. open-dicht doen)
 • Met bestek eten
 • Moeite met oog-handcoördinatie

Schrijven is een vaardigheid die belangrijk is in de ontwikkeling van kinderen. Het ondersteund kinderen onder andere ook bij spelling, leren lezen en rekenen. Bij schrijven komen meerdere aandachtsgebieden kijken, dit maakt de vaardigheid zo lastig.

Een goed ontwikkelde fijne motoriek is onder andere belangrijk bij het leren schrijven. In groep 1 en 2 zijn kinderen al bezig met voorbereidende schrijfoefeningen. In groep 3 start meestal het ‘echte’ schrijven.

Middels oefeningen en adviezen kunnen wij ondersteuning bieden om het kind zo goed mogelijk te leren schrijven. Het is belangrijk om hier zo vroeg mogelijk in het leerproces mee te beginnen, dan zijn de (schrijf)bewegingen en is bijv. de penhantering nog niet volledig geautomatiseerd. Er vindt regelmatig overleg plaats met de leerkracht, zodat zij ook weten welke oefeningen en adviezen er gedaan worden.

Indicaties voor behandeling:

 • Moeite om het potlood goed vast te houden (penhantering)
 • Moeite met voorbereidende schrijfoefeningen
 • Schrijft slordig of onleesbaar
 • Moeite om op of tussen de lijnen te schrijven
 • Moeite om klein te schrijven
 • Schrijft niet vloeiend
 • Bouwt spanning op (schouders, arm, hand of vingers)
 • Hard drukken met het potlood
 • Te zacht drukken met het potlood
 • Omdraaien van letters (spiegelen)
 • Moeite om schrijftempo bij te houden
 • Te snel schrijven
 • Vermoeide/zere hand tijdens of na het schrijven
 • Moeite met oog-handcoördinatie

 

Een baby draait meteen vanaf de geboorte zijn of haar hoofdje regelmatig van links naar rechts. Soms kan dit, door verschillende oorzaken, lastig zijn en ligt de baby voornamelijk op één zijde. Dit noemen we een voorkeurshouding. Doordat ze voornamelijk op één zijde liggen, ontstaat er een schedelvervorming (afgeplat hoofdje).

Er zijn 3 type schedelvervormingen:

 • Symmetrische afplatting achterzijde (brachycefalie)
 • A-symmetrische afplatting (plagiocefalie)
 • Symmetrische afplatting linker- en rechterzijde (scafocefalie)

Middels oefeningen en adviezen kunnen wij ondersteuning bieden om de afplatting te verminderen. Wij behandelen zelf de baby middels oefeningen en geven ook oefeningen en adviezen aan de ouders/verzorgers.

Skully Care
Wij werken met de applicatie Skully Care. Dit is een eenvoudige en toegankelijke meetmethode om de ernst van de afplatting goed in kaart te brengen. Middels een foto wordt er een meting van de schedel gedaan. Het meetresultaat wordt weergegeven in een grafiek, zo kunnen we het verloop van de schedelgroei goed in kaart brengen en volgen.

RMTI (Rhytmic Movement Training Internationaal) is een onderzoeks- en behandelmethode voor reflexintegratie.

In de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat reflexen goed integreren, zij zorgen voor het leggen van de basis om controle over het lichaam te krijgen, welke leidt tot de mogelijkheid om te focussen, concentreren, organiseren en begrijpen. Hoe meer ze in staat zijn om controle te hebben over zichzelf, des te meer ze bewegingen kunnen verfijnen en de functies van hun hersenen (centraal zenuwstelsel) verbeteren.

Onvolledig geïntegreerde of niet ontstane reflexen geeft een disbalans in het lichaam. Dit kan de ontwikkeling vertragen of belemmeren en kan zorgen voor problemen/beperkingen op allerlei gebieden zoals: de motoriek, houding, gedrag en het leervermogen.

De oefeningen van de RMTI zorgen ervoor dat de reflexen integreren en de balans in het lichaam herstelt wordt, waardoor symptomen/klachten verminderen of verdwijnen. Het kind kan zich dan weer goed verder ontwikkelen en de hersenen (centrale zenuwstelsel) krijgen de kans zich goed verder te rijpen.

RMTI kan o.a. ingezet worden bij onderstaande symptomen/klachten:

 • Niet kruipen (baby’s)
 • Moeite met omrollen (baby’s)
 • Moeite met stil staan of zitten
 • Moeite om balans te houden
 • Moeite met coördinatie (bijv. oog-hand)
 • Moeite met schrijfmotoriek
 • Mondbewegingen tijdens schrijven
 • Kwijlen
 • Moeite met concentratie en focus
 • Moeite om impulsen te coördineren (bijv. boos zijn)
 • Gedragsproblemen
 • Houdingsproblemen (moeite om rechtop staan of zitten)
 • Stijve benen
 • Zwakke enkels
 • Spanning in de nekregio
 • Instabiliteit in de lage rug
 • Zwakke bovenarmspieren
 • Moeite met school- en/of vlinderslag (zwemmen) door slechte samenwerking boven- onderlichaam
 • Moeite met cross over bewegingen (kruislings)
 • Valt snel voorover
 • Tenenlopen
 • Rare manier van rennen
 • Pijn scheenbeen
 • Platvoeten of hoge boogvoeten
 • Trage wandelaar
 • Verminderd uithoudingsvermogen/ snel vermoeid
 • ADD, ADHD, autisme
 • Leerproblemen
 • Gebrek aan zelfvertrouwen/ faalangst
 • Bedplassen
 • (Over)gevoeligheid voor labels en/of strakke kleding
 • (Over)gevoeligheid voor geluid en/of licht

Sensomotorische informatieverwerking is het opnemen, selecteren en integreren van alle prikkels en informatie die kinderen binnen krijgen via de zintuigen. Dit gebeurt de hele dag door. Hiermee kunnen ze horen, voelen, zien, ruiken, proeven, bewegen en hun evenwicht bewaren.

Je hersenen beoordelen en filteren deze prikkels op prioriteit, belangrijk of niet belangrijk. Als dit goed werkt, dan functioneert het kind goed. Dit filter kan ook niet helemaal goed ‘afgesteld’ zijn: teveel, te weinig of alle prikkels doorlaten. Een kind reageert dan te sterk (hyperresponsief) of minder/niet (hyporesponsief) op de binnenkomende prikkels. Dit kan gevolgen hebben voor het bewegend functioneren en het participeren in de dagelijkse activiteiten.

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen kunnen last hebben van concentratieproblemen, leerproblemen of problemen met gedrag in sociale situaties.

Kinderfysiotherapeut Renske is gespecialiseerd in de SI- therapie en geeft kinderen, ouders en eventueel leerkrachten oefeningen en adviezen hoe het kind de prikkels beter kan reguleren. Zodat ze weer volop plezier hebben in alles wat ze doen!

Bij kinderen hebben orthopedische (pijn)klachten invloed op het bewegen en/of de motorische ontwikkeling. Middels oefeningen en adviezen kunnen wij ondersteuning bieden om het kind zo goed mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen. Hierdoor kunnen mogelijke problemen in de verdere ontwikkeling voorkomen worden.

Onder orthopedische klachten vallen bijv.:

 • Rugklachten
 • Scoliose
 • Nekklachten
 • Verkeerde houding
 • Hypermobiliteit
 • Ehlers Danlos (aandoening bindweefsel)
 • Knieklachten
 • Osgood Schlatter
 • Enkelklachten
 • Hielklachten
 • Morbus Sever
 • Beenlengte verschil
 • Fracturen
 • Heupafwijking (Ziekte van Perthes)
 • Heupdysplasie
 • Platvoeten
 • Klompvoet(en)
 • Gewrichtsontstekingen
 • Osteogenesis imperfecta (erfelijke bindweefselaandoening)

Sportblessures zijn ontzettend vervelend! Het is belangrijk dat kinderen blijven bewegen en sporten. Middels oefeningen, adviezen en mogelijk medical tape proberen wij de (sport)blessure zo snel mogelijk te verhelpen. Wij ondersteunen ook in het zoeken naar een balans tussen blijven bewegen/sporten en rust nemen voor herstel.

 

Wij hebben als kinderfysiotherapeut kennis van het groeiproces bij kinderen. Dit speelt een belangrijke rol in het ontstaan van de (sport)blessure en het herstel en belastbaarheid van het lichaam.

Bij verschillende klachten of blessures passen we, naast oefeningen en adviezen, het gebruik van medical tape soms ook toe. Het hangt van de klacht of blessure af met welk doel je de tape aanbrengt. Dit kan zijn voor:

 • Pijnvermindering
 • Verbeteren spierfunctie
 • Spieren activeren
 • Spieren ontspannen
 • Doorbloeding van de spieren verbeteren
 • Vochtophoping verminderen

De tape blijft ongeveer 1 week zitten. Je kan met de tape douchen, in bad en zwemmen.

Wij passen medical tape o.a. toe bij:

 • Rugklachten
 • Nekklachten
 • Spanningshoofdpijn
 • Houdingsklachten: bijv. holle rug, voorovergebogen houding
 • Knieklachten: bijv. pijn onder de knie (Osgood-schlatter), overstrekken van de knie
 • Enkelklachten: bijv. instabiliteit, pijnklachten hiel (ziekte van Sever)
 • Overbelasting
 • Spierscheurtje
 • Hooikoorts

Bij neurologische klachten is het zenuwstelsel aangedaan: de hersenen, het ruggenmerg of de perifere zenuwen. Bij kinderen hebben neurologische klachten invloed op het bewegen en/of de motorische ontwikkeling.

Middels oefeningen en adviezen kunnen wij ondersteuning bieden om het kind zo goed mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen. Hierdoor kunnen mogelijke problemen in de verdere ontwikkeling voorkomen worden.

Onder neurologische klachten vallen bijv:

 • Ernstige leerstoornissen en verstandelijke beperking
 • Spierzwakte en verlamming
 • Erfelijke spierziekten
 • Polyneuropathieën
 • Erbse Parese
 • Cerebrale Parese
 • Hersenletsel a.g.v. een ongeluk.
 • Spieraandoeningen
 • Spierdystrofieën
 • Spina Bifida (open rug)
 • Spasticiteit
 • Radiculaire klachten (uitstralende pijn)

Bij kinderen met EMB ondersteunen wij in de zorg op het gebied van motorische-, neurologische-, musculaire- en sensorische ontwikkeling. Wij hebben korte lijntjes met andere zorgprofessionals om de zorg zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden.

Kinderen met EMB worden over het algemeen aan huis behandelt. Dit is de vertrouwde omgeving voor zowel kind als ouder. Zo kan er goed gekeken worden naar de thuissituatie en hierbij passende oefeningen en adviezen gegeven worden. Er kan bijv. gekeken worden hoe de zorg van het kind, d.m.v. oefenen, eventueel gemakkelijker gemaakt kan worden.

 

 

Moeder van baby met voorkeurshouding, 4 maanden
Fijne tips en adviezen gekregen van Renske om de voorkeurshouding van onze dochter te verhelpen, met een mooi rond hoofdje als resultaat! De Skullycare app vonden wij ook erg leuk, zo kreeg je als ouders goed mee hoe het hoofdje steeds weer wat ronder werd. Kortom, erg tevreden!
Aanhoudende pijnklachten knieën, 12 jaar
Leuke oefeningen gedaan samen met Marije. Erg fijn dat ik nu weer pijnvrij kan rennen en sporten! Bedankt!
Schrijfmotoriek, 8 jaar
Mijn hand was altijd erg moe tijdens het schrijven en juf kon het niet goed lezen. Na oefeningen van Tineke heb ik nu geen vermoeide hand meer en schrijf ik veel netter tussen de lijnen. Jammer dat het voorbij is.
error: Content is protected !!