Scroll Top

Zakelijke informatie

In het kort

  • Wij houden voor u een patiëntendossier bij en verzamelen daarin persoonsgegevens. Die behandelen wij zorgvuldig. Zie ook ons privacy document op www.fysiotherapiedemarren.nl.
  • In uw verzekeringspolis staat hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie en of uw behandelingen (nog) worden vergoed door de zorgverzekeraar. Zorg dat u daarvan op de hoogte bent.
  • Behandelingen fysiotherapie, huidtherapie of oefentherapie die u elders heeft gehad tellen mee in uw totaal aantal verzekerde behandelingen per jaar. Laat uw therapeut weten als u ook elders in behandeling bent (geweest).
  • Voor behandelingen die vergoed worden uit de Aanvullende verzekering geldt geen Eigen Risico. Voor behandelingen die vergoed worden uit de Basisverzekering geldt (elk jaar opnieuw) wel een Eigen Risico. Vraag uw therapeut welke behandelingen vallen onder het Eigen Risico.
  • Als wij een reeks behandelingen afsluiten, krijgt u met uw toestemming een klanttevredenheidsonderzoek via de mail. QDNA regelt dat namens onze praktijk. Wij stellen het zeer op prijs als u die invult.
  • Wij leveren ook meetgegevens aan voor de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van onze beroepsvereniging, het KNGF. Wij vragen u daar altijd eerst toestemming voor.
  • Wij vragen u bij elke behandeling een hoeslaken of badlaken mee te nemen.
  • Als u een klacht heeft, neem dan gerust contact met ons. Wij zijn ook aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. • Meer informatie? Kijk op www.fysiotherapiedemarren.nl.

Een uitgebreidere versie van deze informatie staat in onze folder Zakelijke informatie.

error: Content is protected !!