Scroll Top

Oudere kinderen

Bewegen wordt steeds complexer en groter!

Bij oudere kinderen worden de uitdagingen in het bewegen steeds complexer en groter.

Door de pubertijd veranderd en ontwikkelt het lichaam. Dit kan soms problemen of (pijn)klachten in het bewegen geven, of houdingsproblemen. Kinderen hebben vaak zelf in de gaten dat ze anders bewegen of moeite hebben met bepaalde bewegingen, dagelijkse- of sportactiviteiten. Dit kan van invloed zijn op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Wij kunnen hulp bieden aan oudere kinderen die moeite hebben met bepaalde bewegingen, dagelijkse activiteiten, sportactiviteiten, houdingsproblemen of pijn gerelateerde klachten hebben.

Het onderzoeken en behandelen van het oudere kind vraagt om een specifieke aanpak, hier zijn wij in gespecialiseerd. Wij passen ons aan op het niveau van het kind en hebben specifieke kennis over de ontwikkelingsfasen, de groei en de rijping van het lichaam. Dit is van belang tijdens het onderzoek en de behandeling.

Indicaties

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Grove motoriek problemen (rennen, springen, klimmen, hinkelen, huppelen, evenwicht/balans, balvaardigheid, etc.)
 • Fijne motoriek problemen (knippen, kleuren, tekenen, knutselen, etc.)
 • Geen dominante voorkeurshand (lateralisatie problemen)
 • Onhandigheid in bewegen (bijv. veel vallen en/of struikelen)
 • Houterig bewegen
 • Over beweeglijk (hypermobiliteit)
 • Te lage spierspanning (hypotonie)
 • Te hoge spierspanning (hypertonie)
 • Afwijkende stand voeten
 • Afwijkend looppatroon (bijv. tenenlopen)
 • Houdingsproblemen
 • Scoliose
 • Angst tijdens bewegen
 • Pijnklachten tijdens of na bewegen
 • Orthopedische klachten
 • Hoofdpijnklachten
 • Buikpijnklachten (bijv. door opgebouwde spanning)
 • Sport gerelateerde klachten
 • Status na fracturen
 • Sensomotorische informatieverwerkingsproblemen (SI)
 • Neurologische aandoeningen
 • Erbse Parese
 • Cerebrale Parese
 • Hersenletsel a.g.v. een ongeluk
 • Longproblemen
 • Ademhalingsproblemen (bijv. hyperventilatie)
 • Syndromen
 • Aangeboren afwijkingen
 • Spierziekten
 • Jeugdreuma
 • EMB (Ernstige Meervoudige Beperkingen)
 • DCD (Developmental Coördination Disorder)
 • ASS (Autisme Spectrum Stoornissen)
 • ADD/ADHD (Attention Deficit Disorder/Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

 

 

De behandeling

De behandeling richt zich op:

 • Het functioneel oefenen van motorische vaardigheden d.m.v. oefentherapie. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn/haar fysieke en sociale omgeving.
 • Zelfvertrouwen verbeteren.
 • Wij geven adviezen m.b.t. sport, spel en oefeningen.
 • De hulpvraag van het kind beantwoorden.

 

error: Content is protected !!