Scroll Top

Peuters en kleuters

De wereld wordt steeds groter!

Peuters en kleuters ontdekken de wereld van bewegen steeds meer! Ze zoeken uitdagingen en hun grenzen op, zowel in de grove- als de fijne motoriek. Het is soms letterlijk vallen en opstaan! Ze ontwikkelen door te ontdekken, experimenten en proberen. Soms is de beweging of vaardigheid moeilijk en lukt dit nog niet zo goed. Dit kan komen doordat een voorwaarde om die beweging te maken nog niet voldoende is ontwikkeld, of door angst of gebrek aan ervaring. Hierin kunnen wij hulp bieden.

Hoe eerder begonnen wordt met behandelen, hoe kleiner de kans op verstoringen in de motorische ontwikkeling. Zo kan het kind zich zo optimaal mogelijk (verder) ontwikkelen.

Het onderzoeken en behandelen van peuters en kleuters vraagt om een specifieke aanpak, hier zijn wij in gespecialiseerd. Wij kunnen ons goed inleven in de belevingswereld en het niveau van het kind en hebben specifieke kennis over de ontwikkelingsfasen, de groei en de rijping van het lichaam. Dit is van belang tijdens het onderzoek en de behandeling.

Indicaties

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Grove motoriek problemen (rennen, springen, klimmen, hinkelen, huppelen, evenwicht/balans, balvaardigheid, etc.)
 • Fijne motoriek problemen (knippen, kleuren, tekenen, knutselen, etc.)
 • Geen dominante voorkeurshand (lateralisatie problemen)
 • Onhandigheid in bewegen (bijv. veel vallen en/of struikelen)
 • Houterig bewegen
 • Over beweeglijk (hypermobiliteit)
 • Te lage spierspanning (hypotonie)
 • Te hoge spierspanning (hypertonie)
 • Afwijkende stand voeten
 • Afwijkend looppatroon (bijv. tenenlopen)
 • Houdingsproblemen
 • Angst voor bewegen
 • Pijn bij bewegen
 • Orthopedische klachten
 • Status na fracturen
 • Neurologische aandoeningen
 • Erbse Parese
 • Cerebrale Parese
 • Longproblemen
 • Syndromen
 • Aangeboren afwijkingen

De behandeling

De behandelingen van kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar vindt soms ook aan huis plaats. Dit is de vertrouwde omgeving voor zowel kind als ouder.

De behandeling richt zich op:

 • Spelenderwijs leren bewegen. De behandeling zal voornamelijk uit bewegingstherapie (spelvorm) bestaan en richt zich op het beter bewegen.
 • Het doel is dat uw kind makkelijker functioneert, zowel thuis als bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal waar het kind mee kan spelen met leeftijdsgenootjes
 • Wij vinden het belangrijk om de ouders en leerkrachten mee te nemen in de behandeling en te coachen om de mogelijkheden van het kind zo goed mogelijk te benutten.

Voor behandeling aan huis is een verwijzing van de huisarts, specialist of jeugdarts nodig.

error: Content is protected !!