Scroll Top

Schoolkinderen

Steeds meer uitdagingen!

Voor schoolkinderen (4-12 jaar) zijn er steeds meer uitdagingen in het bewegen!

Zo ontwikkelen ze op de basisschool hun fundamentele vaardigheden (o.a. lopen, rennen, springen, gooien en vangen). Deze fundamentele vaardigheden zijn belangrijk bij de motorische ontwikkeling en vormen ook de basis van specifieke sport- en spelvaardigheden. Deze worden steeds complexer, denk maar aan fietsen, zwemmen, voetbal of volleybal.

Ze leren op de basisschool ook de complexere vaardigheid schrijven. Hierbij is een goede fijn motorische ontwikkeling belangrijk.

Kinderen hebben vaak zelf in de gaten dat ze anders bewegen of moeite hebben met bepaalde bewegingen of motorische vaardigheden. Dit kan van invloed zijn op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Wij kunnen hulp bieden aan schoolkinderen die moeite hebben met bepaalde bewegingen, motorische vaardigheden, dagelijkse activiteiten, sportactiviteiten, houdingsproblemen of pijn gerelateerde klachten hebben.

Het onderzoeken en behandelen van schoolkinderen vraagt om een specifieke aanpak, hier zijn wij in gespecialiseerd. Wij kunnen ons goed inleven in de belevingswereld en het niveau van het kind en hebben specifieke kennis over de ontwikkelingsfasen, de groei en de rijping van het lichaam. Dit is van belang tijdens het onderzoek en de behandeling.

Indicaties

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Grove motoriek problemen (rennen, springen, klimmen, hinkelen, huppelen, evenwicht/balans, balvaardigheid, etc.)
 • Fijne motoriek problemen (knippen, kleuren, tekenen, knutselen, etc.)
 • Schrijfproblemen (in uitvoering en/of kwaliteit)
 • Geen dominante voorkeurshand (lateralisatie problemen)
 • Onhandigheid in bewegen (bijv. veel vallen en/of struikelen)
 • Houterig bewegen
 • Over beweeglijk (hypermobiliteit)
 • Te lage spierspanning (hypotonie)
 • Te hoge spierspanning (hypertonie)
 • Afwijkende stand voeten
 • Afwijkend looppatroon (bijv. tenenlopen)
 • Houdingsproblemen
 • Angst tijdens bewegen
 • Pijnklachten tijdens of na bewegen
 • Orthopedische klachten
 • Hoofdpijnklachten
 • Buikpijnklachten (bijv. door opgebouwde spanning)
 • Sport gerelateerde klachten
 • Status na fracturen
 • Sensomotorische informatieverwerkingsproblemen (SI)
 • Neurologische aandoeningen

De behandeling

De behandeling richt zich op:

 • Het functioneel oefenen van motorische vaardigheden d.m.v. oefentherapie. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn/haar fysieke en sociale omgeving.
 • Zelfvertrouwen verbeteren.
 • Wij geven adviezen m.b.t. sport, spel en oefeningen.
 • De hulpvraag van het kind beantwoorden.

 

error: Content is protected !!