Scroll Top

Week van de motoriek: DOBBEL EEN BEWEGING poster

Het is deze week de ‘Week van de motoriek’. Thema dit jaar is: ‘Meer én beter bewegen voor de jeugd’. Waarom dit thema?

Het is van cruciaal belang dat kinderen van jongs af aan met plezier veel en gevarieerd bewegen om goede motorische vaardigheden te ontwikkelen. Motorisch vaardige kinderen participeren meer in sport- en spelactiviteiten dan minder vaardige kinderen. Ofwel, jeugd met goed ontwikkelde motorische vaardigheden zijn fitter, hebben minder kans op overgewicht, chronische aandoeningen en ervaren, naast een langere levensduur, vooral meer plezier aan sporten en bewegen. De organisatie van de week van de motoriek willen dat beleidsmakers en professionals die met kinderen en jongeren werken op school, in de wijk, de kinderopvang of op de sportclub op de hoogte zijn van de juiste kennis om dit verder in de praktijk te brengen om zo kinderen meer én beter te laten bewegen.
DOBBEL EEN BEWEGING
Vanuit de kinderfysiotherapie van Fysiotherapie de Marren is een ‘DOBBEL EEN
BEWEGING’ poster gemaakt voor de scholen waarmee wij samenwerken. Deze poster krijgt groep 1 t/m 8. Er staan 6 verschillende dieren op afgebeeld, met uitleg hoe die dieren bewegen. Juf of iemand uit de klas mag dobbelen, het aantal stippen op de dobbelsteen geeft aan welk dier de klas na mag gaan doen. Dit moeten de kinderen proberen 1 minuut vol te houden! Het advies is om 3x achter elkaar te dobbelen zodat de kinderen 3x 1 minuut voluit moeten bewegen. Dit mag natuurlijk altijd vaker! De ‘DOBBEL EEN BEWEGING’ poster kan gebruikt worden als ‘ochtendgymnastiek’ of bijv. voor de kinderen beginnen met spelling, taal of rekenen. Voldoende bewegen is o.a. bevorderlijk voor de concentratie. Kinderen gaan ook gerichter met hun taak of vaardigheid bezig.
Mochten jullie thuis graag ook een poster willen hebben, mail dan even naar tineke.zuiderbaan@fysiotherapiedemarren.nl. Graag naam kind, groep en school vermelden. Ophalen bij it Hoekstee 5 in Balk kan ook!
error: Content is protected !!